K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse organisaties voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet het fonds organisaties, die zich op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg voor hun cliënten, in het zonnetje. Om kans te maken op deze prijs roept het fonds elk jaar organisaties op zich aan te melden met een bijzonder project. Er zijn drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedraagt € 10.000.

Oproep 2017

Voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2017 zijn wij op zoek naar organisaties met een geschikt project. Werkt u bij een Utrechtse organisatie voor maatschappelijk werk en zijn er ideeën voor een bijzonder project? Dien het projectvoorstel dan uiterlijk 9 oktober a.s. bij ons in.

Deadline inzenden: 9 oktober 2017
Reactie: tussen 26 en 31 oktober 2017 worden de genomineerde organisaties bekend gemaakt.
Prijsuitreiking: 15 november 2017

Projecten van eerdere prijswinnaars vindt u onderaan deze pagina en in de film ‘20 jaar K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden’.

Criteria

- Alleen een Utrechtse organisatie voor maatschappelijk werk kan een project indienen. Dit betekent dat de organisatie gevestigd en werkzaam is in de provincie Utrecht.
- De organisatie is een stichting of vereniging, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
- Het project is concreet en kan binnen twaalf maanden uitgevoerd worden. Wij vragen de prijswinnaars om over een jaar een presentatie te geven over het uitgevoerde project.
- Het project is nog niet gestart.
- De hoogte van de prijs staat in verhouding tot de totale projectkosten. Dat wil zeggen dat met de prijs het totale project uitgevoerd kan worden óf een groot deel. Een realistisch dekkingsplan toont dit aan.
- Alleen complete inzendingen komen in aanmerking voor de prijs.
- Wat wij belangrijk vinden, is enthousiasme, originaliteit, eigen inzet, reikwijdte, impact en haalbaarheid. 

Indienen projectvoorstel

Wij ontvangen graag de volgende informatie:

Contactgegevens
Naam organisatie en contactpersoon, postadres, telefoonnummer, emailadres en website

Achtergrondinformatie over de organisatie
Doelstelling, aantal medewerkers/vrijwilligers, recent (financieel) jaarverslag, statuten en uittreksel KvK

Informatie over het project
Naam project en projectplan met doelstelling, opzet/inhoud, participanten, begroting en dekkingsplan

Motivering van de aanvraag
Waarom draagt u juist dit project voor? Wat is er bijzonder aan het project?

U kunt uw project tot en met 9 oktober a.s. indienen. Dit kan (bij voorkeur) per mail aan hein@kfhein.nl o.v.v. ‘Stimuleringsprijs 2017’ of per post naar:

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
T.a.v. Jury K.F. Hein Stimuleringsprijs 2017
Maliesingel 28
3581 BH Utrecht

De jury bestaat uit de commissie van het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniëlle Sauren (projectadviseur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden): hein@kfhein.nl / 030-2322114

Voorbeelden

Bartiméus Sonneheerdt wint K.F. Hein Stimuleringsprijs 2017

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Inaya Zorg en Stut Theater winnen K.F. Hein Stimuleringsprijs 2016

Genomineerden Stimuleringsprijs 2016