kfHein,stichting

Jaarbericht 2014

K.F.Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Het afgelopen jaar is het aantal ingediende aanvragen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2013 (toen er een duidelijke dip waarneembaar was). Met 423 behandelde aanvragen in 2014 is het niveau van voor 2013 weer bereikt.

Ook zijn er in verhouding, zowel bij de individuele noden als bij de studie, minder aanvragen afgewezen. De aanvragen waren kwalitatief beter, mede doordat er regelmatig contact is met hulpverleners en studenten. De toegekende bedragen liggen dan ook een stuk hoger.

In 2014 was er met de aankomende decentralisaties die in januari 2015 ingaan, veel in beweging in het maatschappelijke veld. Zorgtaken worden overgedragen aan de gemeenten. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de jeugdzorg, AWBZ en WMO. Veel aanvragen werden ingediend door hulpverleners die vanuit hun ‘moederorganisatie’ al werkzaam waren bij een sociaal team of ‘buurtteam’ zoals het in de gemeente Utrecht wordt genoemd. De gemeente Utrecht heeft in 2014 diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd om de Utrechtse fondsen in te lichten over de transitie, maar ook om de wensen en aandachtspunten van de fondsen te verzamelen zodat hier in de uitvoering rekening mee gehouden kan worden.

“Met name de persoonlijke verhalen laten vaak een diepe indruk achter.”


Stadssafari
2014

Elk jaar gaat het bestuur op ‘stadssafari’ waarbij verschillende maatschappelijke instanties worden bezocht. Deze bezoeken zijn zeer waardevol omdat het een kijkje in de keuken van de organisaties biedt. Wat doen organisaties voor hun cliënten en wie zijn de mensen waar het fonds voor is opgericht? Met name de persoonlijke verhalen laten vaak een diepe indruk achter. Dit jaar stond de stadssafari in het teken van de Utrechtse buurtteams. Hoe zal de gemeente Utrecht de decentralisaties vormgeven? En hoe werken de buurtteams in de praktijk? Hulpverleners en cliënten vertelden over hun ervaringen. De safari werd afgesloten met een bezoek aan het initiatief WijkConnect. Dit is een online platform waarmee vraag en aanbod van bewoners en organisaties in wijken bij elkaar wordt gebracht waardoor nieuwe initiatieven en ontmoetingen ontstaan. Het was een leerzame dag en een goede inleiding op de transitie die op 1 januari 2015 ingaat.


Stimuleringsprijs
2014

Sinds 2008 reikt het Fonds Studie en Individuele Noden jaarlijks een stimuleringsprijs uit aan een Utrechtse instantie voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Met de prijs geeft het fonds een impuls aan het Utrechtse maatschappelijke domein waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving ontstaan. Om in aanmerking te komen voor de prijs zoekt het fonds naar concrete projecten die in principe in één kalenderjaar kunnen worden uitgevoerd. Het prijzengeld bedraagt € 10.000,-.

“Het project overtuigde de jury vanwege de mooie vorm van buurtparticipatie.”

In november is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Paardenkathedraal de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2014 uitgereikt aan AxionContinu voor het project Mengelmoes. Het doel van het moestuinproject is dat bewoners actief en op hun eigen manier kunnen participeren in het dagelijkse leven. Het project overtuigde de jury vanwege de mooie vorm van buurtparticipatie waarbij, naast ontmoeten en je thuis voelen in je buurt, ook aandacht is voor educatie, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Met de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2014 wil AxionContinu de moestuin uitbreiden naar een braakliggend terrein naast het woonzorgcentrum om zo nog meer aan de behoeften van verschillende doelgroepen tegemoet te kunnen komen.

Mengelmoes

Stichting Noodhulp
Utrecht

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is samen met de Johan van Drongelen Stichting en Het Evert Zoudenbalch Huis één van de founding fathers van de in 2003 opgerichte Stichting Noodhulp Utrecht (St. NU). De doelstelling van St. NU is het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter binnen de gemeente Utrecht. De huidige bestuursleden zijn vertegenwoordigers van fondsen die giften verstrekken aan de stichting. De gemeente Utrecht geeft administratieve ondersteuning en stelt de stichting personeel beschikbaar bij de uitvoering van haar doelstelling.


Scholarships

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden kent jaarlijks, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, twee type studiebeurzen toe.

KABS Foundation

De Hogeschool Utrecht is een van de medeoprichters van de Kofi Annan Business Schools Foundation (KABS). De aangesloten businessschools in Europa bieden getalenteerde en gemotiveerde studenten uit ontwikkelingslanden de gelegenheid om een Bachelor of Master in Business Administration te volgen. Na het behalen van het diploma keren zij terug naar het land van herkomst. De HU selecteert jaarlijks vijf à zes studenten. De afgelopen jaren heeft het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden voorzien in een deel van de kosten (leefgeld en huisvesting) van twee fellows die gedurende een jaar aan de HU studeren. In augustus 2014 was het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden aanwezig bij de diploma-uitreiking van de fellows Hillary Kipkorir Maket uit Kenia en Ruth Nandazi uit Zambia. In het studiejaar 2014-2015 heeft de HU, door een verandering in de wet, geen nieuwe fellows laten instromen. Zij zoeken naar een nieuwe constructie om dit in 2015-2016 wel door te laten gaan.

Utrecht Excellence Scholarship programme

Sinds 2009 heeft het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Scholarship ingesteld waarmee een Afrikaanse student een tweejarig masterprogramma kan volgen. In 2014 heeft de bursaal Comfort Bamidale uit Nigeria het eerste jaar van haar master Development and Socialization in Childhood and Adolescence met goed gevolg afgerond.


Bedragen

toegekend bedrag noden
2013
€ 225.692
287 aanvragen
248 positief
2014
€ 306.768
340 aanvragen
321 positief
toegekend bedrag studie
2013
€ 42.222
71 aanvragen
41 positief
2014
€ 79.497
83 aanvragen
58 positief
totaal aantal giften
2013
€ 267.914
2014
€ 386.265

bijdrage Stichting Noodhulp Utrecht
2013
€ 25.000
2014
€ 40.000
Stimuleringsprijs
2013
€ 10.000
2014
€ 10.000
Totaal
2013
€ 267.914
2014
€ 436.265

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

Penningmeester

Drs. H. (Harm) Noordhof

Leden

Mr. A.K. (Astrid) van Steenhoven-Andela
Mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger
M evrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Adviseur

Prof. dr. J.F.G. (Hans) Vliegenthart
Lees verder:
K.F.Hein Fonds Monumenten