kfHein,stichting

Jaarbericht 2014

K.F.Hein Stichting

De K.F. Hein Stichting werd in 1938 opgericht door Karl Friedrich Hein. Bij zijn overlijden in 1945 bleef zijn hele vermogen in deze stichting achter.

Het K.F. Hein Fonds, het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en het K.F. Hein Fonds Monumenten zijn voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting en vormen samen de drie dochterstichtingen. Zij steunen initiatieven op diverse terreinen in de regio Utrecht. De activiteiten van de oorspronkelijke ‘moederstichting’ beperken zich tot algemene zaken zoals het vermogensbeheer en de contacten met de familie van Hein in Duitsland.

De familie Hein

De familie Hein

“Mede dankzij het economisch gunstige klimaat is het beleggingsrendement over 2014 boven verwachting positief uitgevallen.”

In 2014 nam penningmeester Boudewijn Molenaar afscheid van het bestuur. Zijn taken zijn overgenomen door Aleid Kruize. Zij zette het door dhr. Molenaar ingezette beleid omtrent het vermogensbeheer voort. Mede dankzij het economisch gunstige klimaat is het beleggingsrendement over 2014 boven verwachting positief uitgevallen. Het bestedingsbudget voor het K.F.Hein Fonds en het K.F.Hein Fonds Studie en Individuele Noden voor 2015 zal daarom gelijk blijven aan 2014.


Bestuurssamenstelling
in 2014

Voorzitter

Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Penningmeester

De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar (tot juni 2014)
Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize (vanaf 8 december 2014)

Leden

De heer J.G.I. (Ingmar) Baas
Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester

In januari 2015 trad Hein van Beuningen toe tot het bestuur

Samenstelling
bureau

Directeur

Lianne Peters (tot 1 juni 2015)

Projectadviseurs

Ronald Rommes
Menno Wiegman

Adviseur Studie en Individuele Noden

Daniëlle Sauren
Lees verder:
K.F.Hein Fonds