kfHein,stichting

Jaarbericht 2014

Ondernemen

In de culturele sector is ondernemen de laatste jaren enorm in opkomst. Instellingen, kunstenaars en creatieven zijn bezig nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, nieuw publiek aan zich te binden en culturele waarden te laten samenvallen met ondernemerschap.

Dit heeft niet alleen te maken met teruglopende subsidiemogelijkheden, maar komt ook door de houding en inzichten van de sector zelf. Veel kunstenaars en creatieven zien goede mogelijkheden om te ondernemen, kunstvakopleidingen bieden tegenwoordig modules aan die het ondernemerschap moeten bevorderen en er komen steeds meer faciliteiten om het ondernemen ook echt mogelijk te maken. Een van die faciliteiten is de Utrechtse Cultuurlening. Banken zijn vaak niet bereid om cultureel ondernemers kredieten te verstrekken. Dat terwijl kunstenaars en creatieven vaak wel in staat zijn om succesvolle ondernemingen op te zetten.

GMRaven

GMRaven

“Enthousiaste, veelal jonge, kunstenaars die mogelijkheden zien om met een lening een onderneming op te zetten.”

Samen met de gemeente en provincie Utrecht en Cultuur-Ondernemen heeft het K.F.Hein Fonds in 2014 het initiatief genomen voor de Utrechtse Cultuurlening. Kunstenaars, cultureel ondernemers, creatieven en culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een lening tot € 20.000. De lening moet de Utrechtse culturele sector versterken en bijdragen aan ondernemerschap en werkgelegenheid. De provinciale en gemeentelijke overheden financieren de lening en het K.F.Hein Fonds en Cultuur-Ondernemen voeren de lening uit.

LiGHT-UP COLLECTIVE

LiGHT-UP COLLECTIVE

Met de Utrechtse Cultuurlening werkt het K.F.Hein Fonds met een nieuwe doelgroep samen: enthousiaste, veelal jonge, kunstenaars die mogelijkheden zien om met een lening een onderneming op te zetten en culturele waarden met zakelijke belangen te combineren.

Het K.F.Hein Fonds ziet de Utrechste Cultuurlening als belangrijke aanvulling op de bestaande activiteiten. Giften zullen altijd nodig blijven om culturele producties van hoog niveau mogelijk te maken. Een lening kan echter aanvullend zijn en extra kansen bieden. Niet alleen komen veel niet subsidiabele kosten wel in aanmerking voor een lening, ook biedt een lening kunstenaars en creatieven de mogelijkheid een eigen bedrijfsvoering op poten te zetten, onafhankelijk van subsidies en giften.

U leest in dit jaarbericht over de eerste leningen die in 2014 verstrekt zijn, en uiteraard over de vele andere activiteiten van de K.F.Hein Stichting.

Annemijn Eschauzier
Voorzitter K.F.Hein Stichting

Lees verder:
K.F.Hein Stichting