kfHein,stichting

Jaarbericht 2014

K.F.Hein Fonds Monumenten

In 2014 heeft het K.F.Hein Fonds Monumenten geen nieuwe panden aangekocht. Veel aandacht is echter gegaan naar de bestemming van de verschillende panden in bezit van de stichting.

Een aantal panden wordt gehuurd door culturele instellingen. Een aantal van hen heeft moeite met de bedrijfsvoering, waardoor de verhuur onder druk komt te staan. De monumentenstichting betreurt dit, maar wil constructief met de huurders in overleg om samen te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Zo wordt er momenteel onderzocht hoe het fonds kan helpen om het Museum Sonnenborgh financieel gezond te krijgen.

“De monumentenstichting wil constructief met de huurders in overleg om samen te werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering.”

Bastion Sonnenborgh / afbeelding: Het Utrechts Archief

Bastion Sonnenborgh / afbeelding: Het Utrechts Archief


Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Ing. H.J. Jurriëns

Penningmeester

Ir. G.W. van Hoogevest

Leden

Mr. J.G.I. Baas en Dr. A.M. de Ranitz
Lees verder:
Kunstcommissie