kfHein,stichting

Jaarbericht 2014

K.F.Hein Fonds

In 2014 nam het aantal aanvragen voor project- ondersteuning iets toe. Er werden vooral meer aanvragen ingediend voor grote projecten. Niet alleen het aantal grote aanvragen nam toe, ook de kwaliteit van de aanvragen heeft het K.F.Hein Fonds positief verrast.

Als gevolg daarvan zijn er 17 toezeggingen gedaan van meer dan € 20.000,00.
Het was vooral opvallend dat steeds meer organisaties interessante en creatieve samenwerkingsverbanden aangaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het Museum Catharijneconvent dat voor de expositie ‘Ik geef om jou’ samenwerkt met verschillende maatschappelijke organisaties in Utrecht.

De expositie ‘Ik geef om jou’ in het Museum Catharijneconvent

De expositie ‘Ik geef om jou’ in het Museum Catharijneconvent

De expositie ‘Ik geef om jou’ in het Museum Catharijneconvent

“Wanneer duidelijk is dat een initiatief breedgedragen is, is dat een extra motivatie voor het fonds om een project te ondersteunen.”

Andere initiatieven sprongen er positief uit omdat ze duidelijk vanuit de samenleving kwamen. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van Stichting Stralend Middelpunt van Nederland. Een groep inwoners van Amersfoort wilde de Onze-Lieve-Vrouwe toren aldaar opnieuw aanlichten. Doormiddel van een succesvolle crowdfundings en sponsoringscampagne wist deze organisatie een groot aantal Amersfoorters achter het plan te krijgen. Wanneer duidelijk is dat een initiatief breedgedragen is, is dat een extra motivatie voor het fonds om een project te ondersteunen. Het fonds hoopt daarom dat deze positieve trend zich voortzet, dat partijen elkaar en het publiek gaan opzoeken en vanuit een gezamenlijke kracht initiatieven opzetten.

De Onze-Lieve-Vrouwe toren in Amersfoort

De Onze-Lieve-Vrouwe toren in Amersfoort


Buurtinitatieven

In 2014 is een nieuwe kleinschalige giftenregeling in het leven geroepen: de Buurtinitatieven. Het K.F.Hein Fonds wil projecten ondersteunen die dichtbij en het liefst vanuit de samenleving komen. Veel mensen beschouwen het echter als een hindernis dat alleen stichtingen en verenigingen in aanmerking kunnen komen voor financiële steun. Om kleine lokale, vooral sociale initiatieven die veelal vanuit buurtbewoners komen toch te kunnen ondersteunen, is deze nieuwe regeling in het leven geroepen. ‘Buurtinitiatieven’ zonder rechtspersoon kunnen eenmalig in aanmerking komen voor een bijdrage tot € 500. Wij hopen dat deze nieuwe regeling voor mensen een aanmoediging is om leuke en interessante projecten op te zetten. Het K.F.Hein Fonds hoopt dat hierdoor nieuwe en duurzame verbanden in buurten en wijken ontstaan en de leefbaarheid in wijken en buurten verbetert.


Bedragen

toegekend bedrag
2013
€ 1.389.450
2014
€ 1.767.723
aantal aanvragen
2013
622
468
positief
2014
645
495
positief
gemiddelde bijdrage
2013
€ 2.976
2014
€ 3.571

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Penningmeester

De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar (tot juni 2014)
Mevrouw A.C. (Aleid) Kruize (vanaf 8 december 2014)

Leden

De heer J.G.I. (Ingmar) Baas
Mevrouw P.G. (Pamela) Boumeester
Mevrouw A.S. (Suzanna) de Sitter
De heer C.J.M. (Cees) van Eijk

In januari 2015 trad Hein van Beuningen toe tot het bestuur
Lees verder:
K.F.Hein Fonds Studie en Individuele Noden