kfHein,stichting

Jaarbericht 2014

Cultuurlening

In mei 2014 sloten het K.F.Hein Fonds, de gemeente en provincie Utrecht en stichting Cultuur- Ondernemen het cultuurconvenant. Onderdeel van het Convenant is de Utrechtse Cultuurlening.“Het K.F.Hein Fonds wil met dit initiatief aansluiten bij financieringsbehoeften van cultureel en creatief ondernemers en wil het ondernemerschap in het culturele domein versterken.”

De gemeente en provincie stellen een bedrag van € 500.000 beschikbaar om leningen tot € 20.000 te verstrekken aan kunstenaars, creatieven en cultureel ondernemers. Het K.F.Hein Fonds beoordeelt de leningaanvragen inhoudelijk: draagt de aanvraag bij aan de versterking van de culturele sector en aan de professionalisering daarvan? Het K.F.Hein Fonds wil met dit initiatief aansluiten bij financieringsbehoeften van cultureel en creatief ondernemers en wil het ondernemerschap in het culturele domein versterken.

Symposium Cultureel Ondernemen

Niet alleen wil het fonds helpen de leningen te verstrekken, ook wil het fonds de sector versterken door voorlichting, workshops en het bevorderen van samenwerkingen. Hiervoor is het partnerschap met Cultuur-Ondernemen van groot belang. Zo organiseerde het fonds samen met Cultuur-Ondernemen en de gemeente en provincie Utrecht een symposium over cultureel ondernemerschap. Op 27 oktober kwamen ruim honderd cultureel ondernemers bijeen in de Vechtclub XL. Verschillende specialisten uit het veld en ervaren ondernemers gaven voorlichting over cultureel ondernemerschap en over de financieringsmogelijkheden. Het K.F.Hein Fonds wil meer van dit soort initiatieven ontwikkelen en samen met Cultuur- Ondernemen het klimaat voor cultureel ondernemers in de provincie versterken.

Twee voorbeelden van leningen:


GM Raven

GMRaven maakt maatpakken waarin ontwerpen van jonge, veelal Utrechtse, kunstenaars zitten verwerkt. GMRaven is hiermee meer dan alleen een kledingmerk. Naast het opzetten van een succesvol bedrijf dat persoonlijke handgemaakte maatpakken maakt, wil GMRaven kunst toegankelijker maken voor een ander en breder publiek.

“De klant kan kiezen welk werk ze in hun voering willen en of ze wellicht het daadwerkelijke kunstwerk willen kopen.”

GMRaven zoekt sterk de samenwerking met kunstenaars om synergie te creëren. Zo wordt hen een podium geboden en kunnen ze hun portfolio kunnen opbouwen of uitbreiden in een echt bestaand bedrijf dat ook daadwerkelijk gebruik maakt van de geproduceerde content.

Tijdens de bespreking met de klant worden de stoffen gekozen en de persoonlijke wensen besproken. De klant kan kiezen welk werk ze in hun voering willen en of ze wellicht het daadwerkelijke kunstwerk willen kopen.

Voor elk verkocht product waarin kunst wordt gebruikt van de desbetreffende kunstenaar geeft GMRaven een vergoeding aan de kunstenaar.

GMRaven heeft voor het ontwikkelen van de marketingtools een Utrechtse Cultuurlening aangevraagd.

Kijk op gmraven.com of kom langs in de winkel (De Schoutenstraat 4s, Utrecht).

Symposium Cultureel Ondernemen


LiGHT-UP
COLLECTIVE

LiGHT-UP // Optica

LiGHT-UP collectief is een platform voor interaction design, projection mapping en kunst. LiGHT-UP ontwikkelde unieke software om live te kunnen tekenen met licht en stelt dit vrij beschikbaar; hierdoor ontwikkelt het vanuit verschillende disciplines een hybride vorm van traditionele kunst en nieuwe media.

Het optica project is een installatie waarbij er live in drie dimensies met licht kan worden getekend op modellen. De resultaten worden ook door middel van 3D camera’s opgeslagen en geplaatst in een virtuele ruimte. Het model kan door middel van bijvoorbeeld een VR- headset direct zichzelf bekijken, resultaten en processen worden direct opgeslagen en kunnen op verschillende manieren worden toegepast.

Creative director Jan Willem Campmans over het Optica project:

“Optica is een poging om met nieuwe media nieuwe betekenis te geven aan klassieke kunstvormen.”

“Door de beschouwer zelf direct deelgenoot te maken van deze artistieke performance betrek je hem of haar op een directere manier bij het proces. Het is ook erg bijzonder om jezelf op deze manier terug te kunnen zien. Het is een magische ervaring waarbij de scheiding tussen de digitale en de tastbare werkelijkheid vervaagd.”

“Het proces van het vervaardigen van een optica portret is ook direct een verhaal over het onderwerp zelf. Het is een documentatie van de tijd en ruimte in het artistiek proces.”

First live 3D render LIGHT-UP
Testing Optica 3D modeling & texturing
Optica 3D render

instagram.com


Kijk voor meer informatie over LiGHT-UP COLLECTIVE op: lightupcollective.com.

LiGHT-UP COLLECTIVE - Optica 1

Lees verder:
Cijfers en aantallen